Deklaracja na podatek od środków transportowych

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

Składający: Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Termin składania: - składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, - odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Podstawa prawna: art. 9, ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne: - pokój nr 6 - inspektor Edyta Biełaga, inspektor Barbara Sosnowska

Opłaty: - brak

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych - Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 19 listopada 2015 r.(poz. 2025).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kalinowska

Data wytworzenia: 2019-01-11

Wprowadzający: Joanna Kalinowska

Data modyfikacji: 2019-01-11

Opublikował: Joanna Kalinowska

Data publikacji: 2019-01-11