Harmonogram posiedzeń Stałych Komisji Rady oraz sesji Rady Miejskiej - listopad 2018 r.

HARMONOGRAM

POSIEDZEŃ  STAŁYCH  KOMISJI  RADY ORAZ  SESJI  RADY  MIEJSKIEJ

listopad 2018 r.

 

L.p.

Data

Sesja - komisja

Proponowane  tematy

Miejsce

 

 

1.

 

 

 

 

 

23.11.2018 r.

godz. 1600

 

 

II Sesja

Rady Miejskiej

1) Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2) Podjęcie uchwał :

a) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Supraśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaścianki (ul.Telimeny),

c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaścianki (ul.Gerwazego),

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (dot. opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sowlany – Karakule),

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Sowlanach),

f)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej  wzdłuż ulic : Szosa Baranowicka, Sobolewska, Wiewiórcza, Borsucza, Zajęcza w Sobolewie),

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. budowy oświetlenia drogi wewnętrznej między ul.Górną i Graniczną w Grabówce),

h) w sprawie zmiany uchwały na wyrażenie zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. budowy kładki wraz z remontem jazu na rzece Supraśl – etap I),

i)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. budowy małej infrastruktury –skatepark i pumptrack w Sobolewie),

j)  w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Supraślu,

k) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

l)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

m)w sprawie opłaty uzdrowiskowej,

n) w sprawie opłaty od posiadania psów,

o) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

p) w sprawie zmiany WPF Gminy Supraśl.

3) zakończenie.

 

 

Urząd Miejski             w Supraślu

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Data wytworzenia: 2018-11-09

Wprowadzający: Joanna Kalinowska

Data modyfikacji: 2018-11-21

Opublikował: Joanna Kalinowska

Data publikacji: 2018-11-09