wymiana dowodów osobistych


SZANOWNI PAŃSTWO

W dniu 1 stycznia 2008 r. wszystkie „książeczkowe” dowody osobiste utracą ważność. W celu wymiany dowodu na nowy należy się zgłosić do Urzędu Miejskiego w Supraślu ul. Piłsudskiego 58 (pokój 1) w godz. 7:30-15:30.

Każda osoba wymieniająca dowód musi zgłosić się osobiście z dokumentami oraz po odbiór dowodu. Należy wziąć ze sobą stary dowód „książeczkowy”, 30 zł, 2 aktualne fotografie z widocznym lewym uchem. Dodatkowo wymaga się odpisu aktu stanu cywilnego. W przypadku kawalera lub panny — aktu urodzenia, w przypadku osób zamężnych, rozwiedzionych i owdowiałych — aktu małżeństwa. Po dokumenty te należy się zgłosić do właściwego terytorialnie urzędu stanu cywilnego, np. osoba, która zawarła związek małżeński w Narwi, powinna się zgłosić do USC w Narwi, osoba urodzona w Białymstoku — do USC w Białymstoku. W przypadku, gdy urząd ten znajduje się daleko, można listownie wysłać tam prośbę o przesłanie stosownych dokumentów. Należy zaznaczyć, że akt ten będzie służył do wyrobienia dowodu osobistego. W przeciwnym razie urząd zażąda od Państwa wniesienia opłaty. W przypadku, gdy osoba zgłaszająca się w celu wymiany dowodu do Urzędu Miejskiego w Supraślu nie będzie miała ze sobą odpisu aktu stanu cywilnego, jej wniosek nie zostanie przyjęty. Z obowiązku dostarczenia aktu zwolnione są osoby, których akty urodzenia i małżeństwa zostały zarejestrowane w księgach stanu cywilnego w Supraślu (lub w latach 1955-1959 w Grabówce, w latach 1955-1959 w Ogrodniczkach, w latach 1955-1959 w Sokołdzie, w latach 1973-1976 w Zaściankach).

Wszelkie informacje dotyczące wymiany dowodu osobistego można uzyskać pod numerem

(0-85) 71-32-728.

Prosimy nie zwlekać. Z każdym dniem kolejki w urzędzie będą się wydłużały.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wojciech Chebdzyński

Wprowadzający: Robert Wojciech Chebdzyński

Data modyfikacji: 2007-06-25

Opublikował: Aneta Babicz

Data publikacji: 2007-06-25