Harmonogram posiedzeń Stałych Komisji Rady oraz sesji Rady Miejskiej - 18 styczeń 2018 r.

HARMONOGRAM

POSIEDZEŃ  STAŁYCH  KOMISJI  RADY ORAZ  SESJI  RADY  MIEJSKIEJ

styczeń 2018 r.

 

L.p.

Data

Sesja - komisja

Proponowane  tematy

Miejsce

 

1.

 

 
18.01.2018 r.
godz. 1500
 
 
XXXIX sesja Rady Miejskiej

 

1)   Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2)   Podjęcie uchwał :

a)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b)      w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1429B ul.Białostockiej w m. Grabówka oraz w ciągu ul.Rymarka w Supraślu,

c)      w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

3)   Zakończenie.

 

 

Urząd Miejski w Supraślu

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Brajczewski

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: Joanna Matel

Modyfikujący: Joanna Matel

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Joanna Matel

Data publikacji: 2018-01-16