Uchwały Rady Miejskiej

 • Uchwała nr XIII/137/03

  2003-12-23 00:00:00

  w sprawie określenia wysokości stawek od posiadania psów

 • Uchwała nr XIII/138/03

  2003-12-23 00:00:00

  w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

 • Uchwała nr XIII/139/03

  2003-12-23 00:00:00

  w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • Uchwała nr XIII/140/03

  2003-12-23 00:00:00

  w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Supraśl

 • Uchwała nr XIII/141/03

  2003-12-23 00:00:00

  w sprawie powierzenia przez Gminę Supraśl, Gminie Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania

 • Uchwała nr XIII/142/03

  2003-12-23 00:00:00

  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Supraśl podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.

 • Uchwała nr XIII/135/03

  2003-12-23 00:00:00

  w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 • Uchwała nr XIII/143/03

  2003-12-23 00:00:00

  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2003 rok.

 • Uchwała nr XII/131/03

  2003-12-18 00:00:00

  w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku

 • Uchwała nr XII/132/03

  2003-12-18 00:00:00

  w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Przemysław Banaszek

Data wytworzenia: 2016-09-29

Wprowadzający: Przemysław Banaszek

Data modyfikacji: 2016-09-29

Opublikował: Przemysław Banaszek

Data publikacji: 2016-09-29