Konsultacje ws Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl - 21 i 28 września 2017

Konsultacje w spr. Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl - 21 i 28 września 2017r

Szanowni Państwo,

w związku z  przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017-2023 prosimy uprawnionych beneficjentów, tj.: 

a) jednostki samorządu terytorialnego, b) jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 

c) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione w pkt. B, d) wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, e) towarzystwa budownictwa społecznego, f) organizacje pozarządowe, g) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, h) instytucje kultury, i) LGD, j) zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych DZ.U. z 2012 poz. 651 z późn. zm.), k) podmioty lecznicze, bazując na wskazanych obszarach rewitalizacji, tj. : 

1. Supraśl II (na południe od ulicy Białostockiej), w którego skład wchodzą ulice:

11-go Listopada, 3-go Maja, Al. Niepodległości, Cieliczańska, Dolna, Konarskiego, Konopnickiej, Kościelna, Ks. Bujnowskiego, Ks. Piotrowskiego, Lewitówka, Nowa, Mareckiego, Nowy Świat, Ogrodowa, Os. Robotnicze, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Posterunkowa, Sidorowicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Żwirki i Wigury.

2. Sobolewo: ul. Henrykowska, ul. Sobolewska z częścią Szosy Baranowickiej.

Prosimy o podanie planowanych przez Państwa projektów – przedsięwzięć rewitalizacyjnych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 

W związku z powyższym należy wypełnić załączoną w pliku fiszkę projektową. Aby dane przedsięwzięcie mogło ubiegać o środki z w/w programu musi znaleźć na liście projektów umieszczonej w GRP.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektu przez Zespół ds. rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 5 października 2017 r. w następujących formach:

1. Drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@supraśl.pl wpisując w tytule: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”

2. Drogą korespondencyjną na adres Urzędu  Miejskiego w Supraślu  ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl lub filii Urzędu w Zaściankach ul. Szosa Baranowicka 58/4.

3. Bezpośrednio do Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu. 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych:

1. 21 września (czwartek) – Supraśl - Urząd Miejski, w godz. 16.00-18.00.

2. 28 września (czwartek) – Sobolewo, w godz. 16.00-18.00.

Zapraszamy do współtworzenia Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Supraśla

Data wytworzenia: 2017-09-18

Wprowadzający: Joanna Kalinowska

Data modyfikacji: 2017-09-19

Opublikował: Joanna Kalinowska

Data publikacji: 2017-09-19