Ignatiuk Mikołaj


Pan Mikołaj Ignatiuk uchwałą nr I/1/02 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Supraślu.

Przewodniczący Rady Miejskiej należy do wewnętrznych organów Rady.

Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

  1. organizuje pracę Rady oraz prowadzi jej obrady,

  2. przygotowuje i zwołuje sesje Rady,

  3. przewodniczy obradom

  4. sprawuje policję sesyjną,

  5. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

  6. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

  7. podpisuje uchwały Rady,

  8. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Czyżewski

Wprowadzający: Krzysztof Czyżewski

Data modyfikacji: 2004-11-10

Opublikował: Krzysztof Czyżewski

Data publikacji: 2004-11-10