Zamówienia publiczne

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Od dnia 18 października 2018 r. w postępowaniach o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221.000,- EURO, prowadzonych na podstawie przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wszystkie zamówienia wszczęte od 24 lipca 2019 r. znajdują się na poniższej Platformie Przetargowej w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".

UWAGA! Przy zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221.000,- EURO Zamawiający wymaga  składania ofert w formie pisemnej.

Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem Platformy Przetargowej Urzędu Miejskiego w Supraślu wymagana jest rejestracja w bazie dostawców.

Rejestracji można dokonać bezpośrednio pod linkiem: https://suprasl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 bądź wchodząc na poniższą platformę, wybierając zakładkę "REJESTRACJA".

 PLATFORMA PRZETARGOWA URZĘDU MIEJSKIEGO W SUPRAŚLU

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

+48 71 787 35 34

pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Przemysław Banaszek

Data wytworzenia: 2016-09-28

Wprowadzający: Przemysław Banaszek

Data modyfikacji: 2019-07-25

Opublikował: Przemysław Banaszek

Data publikacji: 2016-09-28