Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego dokonuje rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów poprzez porządzanie aktów stanu cywilnego.

USC wydaje też odpisy skrócone oraz zupełne z aktów stanu cywilnego (odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego w uzasadnionych przypadkacg następuje w formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania do wojewody podlaskiego)

Ponadto USC jest właściwy m.in. w sprawach:

  • przyjmowania oświadczeń woli: o zawarciu małżeństwa, o uznaniu ojcostwa
  • wydawania decyzji: sprostowania lub uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego, wpisywania treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, o zmianie imienia i nazwiska
  • wydawania zaświadczeń: stwierdzających brak okoluczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o zdolności prawnej dla obywatelu polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, o dokananych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Najważniejszym aktem prawnym regulującym sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego jest ustawa z 29 września 1986 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (tekst jednolity DzU z 2004 r. Nr 161, poz 1688 z późn. zm.)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kalinowska

Data wytworzenia: 2017-05-26

Wprowadzający: Joanna Matel

Modyfikujący: Joanna Matel

Data modyfikacji: 2019-08-08

Opublikował: Joanna Matel

Data publikacji: 2017-05-26