Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

Burmistrz Supraśla z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Supraśla, ul. Piłsudskiego 58

Celem zbierania danych osobowych jest:

  • realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa,
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  • jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, prawa ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzanych danych osobowych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Supraślu

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Supraśla

Data wytworzenia: 2018-05-17

Wprowadzający: Joanna Kalinowska

Data modyfikacji: 2018-08-29

Opublikował: Joanna Kalinowska

Data publikacji: 2018-05-17